Event/2010/JapanOpen

予選リーグ (5/2-3)

FUT.Fif.ODE.Hil.opu.Kon.Nom.勝点順位
FUT-K-4-02-03-00-01-01-0161
Fifty-Storms3D0-4-0-30-10-50-00-027
ODENS0-23-0-4-00-10-02-0103
Hillstone United 3D0-31-00-4-0-00-01-084
opuCI_3D0-05-01-00-0-2-03-0142
Konohen0-10-00-00-00-2-0-045
NomoFC0-10-00-20-10-30-0-26

決勝トーナメント (5/4)

予選リーグの結果に基づいてトーナメント表を作成

引き分けの場合は,予選リーグ上位者が勝利とする

勝者ラウンド

FUT-KFUT-K 1FUT-K 0FUT-K(決勝進出)
シードにつき一回戦免除
ODENS 2ODENS 0
NomoFC 0
Hillstone United 3D 0Hillstone United 3D 0opuCI_3D 0
Konohen 0
Fifty-Storms 3D 0opuCI_3D 3
opuCI_3D 2

敗者ラウンド

Fifty-Storms 3D 0Konohen 0ODENS 0ODENS 0opuCI_3D(決勝進出)
Konohen 0
ODENS 0
NomoFC 0Hillstone United 3D 0
Hillstone United 3D 6
opuCI_3D 2

決勝戦

FUT-K 0opuCI_3D 0

規定により FUT-K が勝利

最終順位(確定した分のみ)

順位チーム名
優勝FUT-K
準優勝opuCI_3D
3位ODENS
4位Hillstone United 3D

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-05 (月) 14:29:30 (2395d)